Soft controls

"Soft controls” staan steeds meer in de belangstelling van managers, bestuurders, commissarissen/toezichthouders en accountants. Deze belangstelling wordt gevoed door de steeds weer terugkerende schandalen in het (inter)nationale bedrijfsleven en de not-for-proft sector. Het ontbreken van ”soft controls” wordt hierbij vaak gezien als een … [Lees meer...]

Faillissement

Over de oorzaken van faillissementen is veel geschreven. Ook is er vanaf de jaren zestig veel onderzoek gedaan naar de voorspelbaarheid van faillissementen, en zijn er verschillende voorspellende modellen opgesteld Dit document beschrijft kort wat insolventie en faillissement zijn, noemt belangrijke oorzaken van faillissementen en beschrijft in … [Lees meer...]

De levenscyclus van een onderneming

Het gebruik van een levenscyclusmodel stelt organisaties in staat de continuïteit te borgen door te kijken naar omzet- en rendementsontwikkeling en de manier waarop de aansturing is georganiseerd. Elke fase vraagt om een andere manier van aansturing. Levenscyclusmodellen bieden handvaten voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, competenties … [Lees meer...]

Projectmanagement

Over de do’s en do not’s van projecten zijn boekenkasten vol geschreven. Ook zijn er wereldwijd bekende projectontwikkelingsmethoden die duidelijke handvatten bieden om projecten in goede banen te leiden. Toch is de praktijk van alledag weerbarstig: zelfs in grote projectuitvoerende organisaties, al dan niet beursgenoteerd, gaan projecten … [Lees meer...]

Continu leren en verbeteren

Eén van mijn favoriete management theorieën is Lean Manufacturing, hierna afgekort als Lean. Wat mij aanspreekt in Lean is dat deze methode direct bijdraagt aan rendementsverbetering, zich langdurig in de praktijk heeft bewezen, op elke typologie toepasbaar is, in de basis logisch en eenvoudig is te begrijpen en toe te passen, en feitelijk een … [Lees meer...]