Cees in ’t Veld

Cees in 't Veld, Governance, besturing en financiële functie.

Cees combineert zijn langdurige ervaring als accountant en sparringpartner/adviseur in de brede (inter)nationale accountantspraktijk van KPMG met de flexibiliteit en daadkracht van een zelfstandig ondernemer.

Cees werkte 37 jaar voor KPMG-kantoren in binnen- en buitenland, waarvan 18 jaar als partner. Door zijn ervaring bij een veelheid van typen organisaties, nationaal en internationaal, wel en niet beursgenoteerd, profit- en not-for-profit, bouwde hij een breed referentiekader op.

Continu leren en verbeteren

Naast permanente educatie voor zijn primaire vakgebied verdiept hij zich graag in theorieën over continu verbeteren en leiderschap en blijft hij zich ook in die richting met veel plezier ontwikkelen. Zo kan hij zich voor uw organisatie flexibel voegen in gehanteerde methodieken, zoals het werken met het INK-managementmodel, Lean thinking of het 7-krachtenmodel van Berenschot. Ook kan hij uw organisatie daar bekend mee maken. Cees is Lean Black Belt (theorie), heeft een opleiding Coaching en Begeleiding en de Leergang Corporate Antropologie gevolgd en heeft ervaring in lesgeven.

Zie ook mijn aanbevolen literatuur.

Integrale kijk op organisaties

Cees staat bekend om zijn integrale kijk op organisaties. Hij is in staat om vraagstukken snel en diepgaand te analyseren, gemakkelijk relevante verbanden te leggen en trends aan te wijzen. Hij is een voorstander van beknopte, duidelijke en visueel aantrekkelijke rapportages om beslissers goed te kunnen informeren. Het beïnvloeden van gedrag in organisaties door heldere normen en waarden en door de juiste ‘tone at the top’ is volgens Cees doorslaggevend voor het realiseren van geformuleerde doelstellingen.

Ervaring met toezicht

Cees heeft als accountant bij KPMG een ruime ervaring opgedaan met het rapporteren aan Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht en heeft zelf ook met regelmaat toezichthoudende rollen vervuld. Op dit moment is hij parttime directeur family office en voorzitter STAK in een DGA-omgeving.

Complementair netwerk

Voor vraagstukken buiten zijn deskundigheidsgebied beschikt Cees over een complementair netwerk van adviseurs die een met Focus op verbeteren vergelijkbaar hoog niveau van kwaliteit en service bieden.

Wat kan Focus op verbeteren voor u betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op met Cees in ’t Veld.

Kennis delen

Ik draag graag bij om in de geest van ‘lean thinking’  relevante kennis te delen: