Financiële sturing in tijdschrijvende organisaties

In deze position paper wordt uitgelegd welke maatregelen noodzakelijk zijn om tijdschrijvende organisaties vanuit financieel oogpunt goed te kunnen beheersen.

Bepalend hierbij zijn het monitoren van de brutomarge en de verhouding tussen brutomarge en (vaak in hoge mate vaste) indirecte kosten.

Kennisnemen van deze position paper is behalve voor bestuurders, managers, budgethouders en commissarissen/toezichthouders ook nuttig voor bijvoorbeeld leden van de financiële commissie van ondernemingsraden en “non-financials”.

Download als pdf:
> Financiële sturing in tijdschrijvende organisaties