Sturen op managementinformatie

Managementinformatie is hét stuurwiel voor bestuurders en managers en diegenen die daar toezicht op houden. De ervaring leert dat dit stuurwiel bij veel ondernemingen en not-for-profit organisaties in meerdere of mindere mate gebreken vertoont. Deze position paper beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van management-informatie, schetst achtergronden waarom verstoringen in managementinformatie kunnen ontstaan en reikt hulpmiddelen aan om de betrouwbaarheid van managementinformatie te borgen. De behandelde materie is in belangrijke mate ook van toepassing op jaarrekeningen. Kennisnemen van deze position paper is behalve voor bestuurders, managers en commissarissen/toezichthouders ook nuttig voor accountancystudenten en “non-financials”.

Download als pdf:
> Sturen op managementinformatie