Faillissement

Over de oorzaken van faillissementen is veel geschreven. Ook is er vanaf de jaren zestig veel onderzoek gedaan naar de voorspelbaarheid van faillissementen, en zijn er verschillende voorspellende modellen opgesteld

Dit document beschrijft kort wat insolventie en faillissement zijn, noemt belangrijke oorzaken van faillissementen en beschrijft in het kort drie modellen die pretenderen faillissementen te voorspellen.

Niet onbelangrijk is de bijlage met indicatoren van faillissementen. Hiermee kunt u zelf nagaan of er indicatoren voor faillissement op uw organisatie, op belangrijke afnemers of op belangrijke leveranciers van toepassing zijn welke actie behoeven.

Download als pdf:
> Faillissement