Allocatie van middelen in het onderwijs als basis voor goede financiële sturing

door Igor  van Rooij en Cees in ’t Veld

Er zijn legio factoren die een meerjarig stabiele en voorspelbare middelentoedeling beïnvloeden. In deze presentatie komt aan de orde welke dat zijn en hoe hiermee kan worden omgegaan. We doen dat aan de hand van vier niveau’s:

Hoofdstuk 1. Op macroniveau
Hoofdstuk 2. Op instellingsniveau
Hoofdstuk 3. Op onderwijsniveau
Hoofdstuk 4. Op schoolniveau

Wij hopen met deze presentatie een bijdrage te leveren aan een betere allocatie van publieke middelen door onderwijsinstellingen in Nederland.
Deze presentatie kan door ons worden omgezet in een training op maat voor elke onderwijsinstelling of voor elke specifieke
groep stakeholders. Ook kunnen wij u helpen met het verbeteren van uw begrotings- en allocatiemethodiek.

Download als pdf:
Allocatie van middelen in het onderwijs als basis voor goede financiële sturing

Vragen of contact?
Igor van Rooij 06 39 49 47 33 (i.van.rooij@q-associates.nl)
Cees in ‘t Veld 06 53 13 17 42 (c.intveld@q-associates.nl)