Het familiebedrijf

Met 260.000 bedrijven (dat is 69 % van alle bedrijven) neemt het familiebedrijf in Nederland een belangrijke maar ook geheel eigen plaats in. Van die 260.000 familiebedrijven hebben ruim 38.000 bedrijven 10 of meer werknemers in dienst. Verwacht wordt dat van een substantieel deel van de familiebedrijven in Nederland het bestuur in de komende vijf jaar wordt overgedragen, in de helft van de gevallen aan niet-familieleden.
In dat kader is het relevant te weten dat ongeveer 10% van de familiebedrijven failliet gaat door verkeerde opvolging of door fouten die zijn gemaakt in de planning van het opvolgingsproces.
Deze position paper geeft inzicht in het specifieke karakter van het familiebedrijf en de daarmee samenhangende attentiepunten.

Download als pdf:
> Het familiebedrijf