Fraude en fraudepreventie

Volgens uiteenlopende schattingen kost fraude in allerlei varianten onze maatschappij jaarlijks een bedrag van 10 tot 30 miljard euro (dat is 4 tot 12 % van onze rijksbegroting!). Ten aanzien van fraudebewustzijn is er nog een wereld te winnen, niet alleen onder burgers maar ook onder bestuurders, controllers, commissarissen en toezichthouders. De verschillende vormen van fraude zijn zeer divers en vaak creatief, de praktijkvoorbeelden bijna oneindig, en waarschijnlijk is fraude zo oud als de mensheid.

De position paper “Fraude en fraudepreventie” beoogt de lezer vertrouwd te maken met het begrip fraude en de veelheid van verschijningsvormen, bewust te maken van de mogelijke persoonlijke of zakelijke schadelijke gevolgen (verloren geld, goederen, tijd, gegevens, imago alsmede zakelijk of persoonlijk faillissement), draagt een kader aan voor preventie inclusief de rol daarin van de externe accountant en verwijst voor verdere informatie naar belangrijke externe bronnen.

Download als pdf:
Fraude en fraudepreventie