Verborgen kosten

Financiële resultaten kunnen, behalve door het verhogen van de opbrengsten, ook worden verbeterd door het beheersen c.q. verlagen van de kosten. Kostenbeheersing is een veelomvattend deskundigheidsgebied waarover veel is gepubliceerd. Een tot nu toe onderbelicht aspect van kostenbeheersing is het fenomeen “verborgen kosten”. Deze position paper beschrijft wat verborgen kosten zijn. Door te lezer bewust te maken van verborgen kosten kunnen mogelijk kostenbesparingen in de eigen organisatie worden geïdentificeerd en gerealiseerd.

Download als pdf:
> Verborgen kosten