Toekomstgericht denken en besturen als pijler voor risicomanagement

In augustus 2020 verscheen de KPMG-publicatie Zicht op risico’s verscherpen – analyse risicorapportage AEX-fondsen, dat de meest recente jaarrekeningen van 25 AEX-bedrijven onderzocht. Belangrijkste inzichten voor verbetering die KPMG noemt zijn onder meer dat ondernemingen hun risico’s te weinig specifiek rapporteren en te veel naar de korte termijn kijken. Zo hadden slechts 7 van de 25 AEX-bedrijven in 2019 een pandemie als een risico onderkend.

De hiervoor genoemde inzichten bevestigen mijn eigen beeld dat risico’s te vaak worden benaderd vanuit het bestaande (historische) referentiekader en te weinig toekomstgericht en out of the box. Deze position paper beoogt daarom – zonder volledig te kunnen en willen zijn – inspiratie en handvatten te bieden om risicomanagement meer toekomstgericht te benaderen.

Desgewenst kan ik u op pragmatische wijze ondersteunen bij het ontwikkelen van een bij uw organisatie passende risicomanagementmethode of door het uitvoeren van een risicoscan.

Download als pdf:
> Toekomstgericht denken en besturen als pijler voor risicomanagement