Verbeteren van bestuur, control, verantwoording en toezicht

Good governance oftewel goed organisatiebestuur is gebaseerd op vier kernfuncties die op elkaar inwerken: besturen, beheersen (control), verantwoorden en toezicht.

Specialist in besturen, control, verantwoording en toezicht.

Hierbinnen richt Focus op verbeteren zich op advies, ondersteuning, training en counseling met als belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Vertrouwde adviezen aan bestuurders, hetzij als sparringpartner, hetzij als commissaris/toezichthouder
 • Organisatiedoorlichting
 • Verbetering van de bedrijfsvoering
 • Advies en ondersteuning bij de financiële functie
 • Ondersteuning bij accountantscontrole
 • Training aan non-financials
 • Toezicht

Kwaliteitsverhoging, procesverbetering, toekomstgericht denken en risicomanagement staan hierbij centraal. De inzet van Focus op verbeteren is gericht op het toekomstbestendiger maken van organisaties en waardecreatie door:

 • Efficiëntere processen
 • Minder verspilling
 • Betere kwaliteit
 • Hogere klant- en personeelstevredenheid
 • Betere financiële resultaten
Op momenten dat het nodig is

U kunt op Cees in ‘t Veld een beroep doen op momenten dat behoefte is aan Focus op verbeteren. Dat kan in de vorm van een éénmalig, bondig en helder advies. Ook een lange horizon is mogelijk. Met plezier neemt hij ook de implementatie van de adviezen voor zijn rekening of vervult hij functies op interim- of projectbasis.

Desgewenst strekt de dienstverlening zich met tussenpozen uit over een langere termijn. Hierdoor is nauwelijks of geen sprake van inwerktijd en is consistentie in de verstrekte adviezen gewaarborgd.

Uitvoerende werkzaamheden worden waar mogelijk en praktisch verricht met medewerkers van de ondersteunde organisatie. Dit verhoogt het draagvlak voor oplossingen, draagt bij aan een lerende organisatie en bespaart kosten.

Wat kan Focus op verbeteren voor u betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op met Cees in ‘t Veld.

Kennis delen

Ik draag graag bij om in de geest van ‘lean thinking’ relevante kennis te delen: