Toezicht

Het houden van toezicht en de daarbij behorende adviesfunctie richting bestuurder vragen behalve de juiste inhoudelijke competenties ook zaken als de kunst van het luisteren en observeren, het kunnen omgaan met emoties, doorvragen zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten en uitstekende communicatieve vaardigheden.

Diensten

Commissaris of toezichthouder

Cees in ‘t Veld is door zijn langdurige ervaring als toezichthouder én als rapporterend accountant aan Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bij uitstek geschikt om op te treden als commissaris of toezichthouder. Eind 2017 is Cees ingeschreven als Certified Board Member.

Lid auditcommissie

In veel organisaties functioneert een auditcommissie als voorbereidingscommissie voor de volledige Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Auditcommissies hebben doorgaans een uitgebreid takenpakket, waardoor aan de deskundigheid van de leden hoge eisen worden gesteld.

Door zijn jarenlange ervaring als accountant en met een veelheid van commissarissen en toezichthouders is Cees in ‘t Veld een voor de hand liggende kandidaat voor de auditcommissie als aanvulling op zijn rol als commissaris of toezichthouder.

In organisaties waar hij niet zelf fungeert als commissaris of toezichthouder kan hij leden van uw auditcommissie ondersteuning bieden.

Training van non-financials

Veel non-financials hebben moeite met het begrijpen van managementinformatie en jaarrekeningen, terwijl zij als commissaris of toezichthouder integraal medeverantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid, dus ook het financiële beleid. Cees in ’t Veld kan uw non-financials – collectief of individueel – trainen in het beter leren begrijpen van de cijfers.

Zie ook mijn position paper: Sturen op managementinformatie

Wat kan Focus op verbeteren voor u betekenen?

Neem vrijblijvend contact met mij op.

Toezicht

Toezicht

Ik draag graag bij om in de geest van ‘lean thinking’ relevante kennis te delen: