De levenscyclus van een onderneming

Het gebruik van een levenscyclusmodel stelt organisaties in staat de continuïteit te borgen door te kijken naar omzet- en rendementsontwikkeling en de manier waarop de aansturing is georganiseerd. Elke fase vraagt om een andere manier van aansturing. Levenscyclusmodellen bieden handvaten voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, competenties en processen. Daardoor kan de organisatie toekomstplannen maken en indien nodig tijdig de bestaande strategie en organisatiestructuur aanpassen.

Download als pdf:
> De levenscyclus van een onderneming