ICT-governance en informatiebeveiliging

Bij het realiseren van de strategische doelstellingen is Informatie & Communicatie Technologie (hierna: ICT) vandaag de dag onmisbaar en niet meer weg te denken, waardoor een adequate beheersing van informatie en ICT-omgeving basisvoorwaarden voor de continuïteit van de onderneming zijn geworden.

Dat betekent dat de bestuurder het ICT-landschap moeten kunnen overzien, begrijpen welke rol hij hierin speelt en in de Plan-Do-Check-Act cyclus ten aanzien van ICT de noodzakelijke ’checks en balances’ aanbrengt om dit landschap te kunnen beheersen. De Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht wordt vervolgens geacht hierop toe te zien en de bestuurder hierover zo nodig kritisch te bevragen c.q. met raad en daad terzijde te staan.

Download als pdf:
> ICT-governance en informatiebeveiliging