Privacy verklaring Focus op Verbeteren B.V.

Focus op verbeteren B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Focus op verbeteren B.V. heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het onderstaande is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Focus op verbeteren B.V.

Delen met derden
Focus op verbeteren B.V. zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Focus op verbeteren B.V. gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Focus op verbeteren B.V., waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
Focus op verbeteren B.V. kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Focus op verbeteren B.V. en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Focus op verbeteren B.V. verstrekt.

Bij Focus op verbeteren B.V. kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Focus op verbeteren B.V. verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Focus op verbeteren B.V. je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor door Focus op verbeteren te leveren diensten.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Focus op verbeteren B.V., onder meer via position papers.

Focus op verbeteren B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Focus op verbeteren B.V. zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Focus op verbeteren B.V. maakt gebruik van partijen zoals LinkedIn en Financieel Dagblad om berichten op social media te delen. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van deze partijen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Focus op verbeteren B.V. maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@focusopverbeteren.nl

Focus op verbeteren B.V. zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Disclaimer
Focus op verbeteren B.V. is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://www.focusopverbeteren.nl is de website van Focus op verbeteren B.V. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 33276185. E-mailadres: info@focusopverbeteren.nl