Soft controls

“Soft controls” staan steeds meer in de belangstelling van managers, bestuurders, commissarissen/toezichthouders en accountants. Deze belangstelling
wordt gevoed door de steeds weer terugkerende schandalen in het (inter)nationale bedrijfsleven en de not-for-proft sector. Het ontbreken van ”soft
controls” wordt hierbij vaak gezien als een verklarende factor voor onrechtmatig gedrag binnen organisaties.

Download als pdf:
> Soft controls