Faillissement

Over de oorzaken van faillissementen is veel geschreven. Ook is er vanaf de jaren zestig veel onderzoek gedaan naar de voorspelbaarheid van faillissementen, en zijn er verschillende voorspellende modellen opgesteld Dit document beschrijft kort wat insolventie en faillissement zijn, noemt belangrijke oorzaken van faillissementen en beschrijft in … [Lees meer...]