Fraude en fraudepreventie

Volgens uiteenlopende schattingen kost fraude in allerlei varianten onze maatschappij jaarlijks een bedrag van 10 tot 30 miljard euro (dat is 4 tot 12 % van onze rijksbegroting!). Ten aanzien van fraudebewustzijn is er nog een wereld te winnen, niet alleen onder burgers maar ook onder bestuurders, controllers, commissarissen en toezichthouders. De … [Lees meer...]