De levenscyclus van een onderneming

Het gebruik van een levenscyclusmodel stelt organisaties in staat de continuïteit te borgen door te kijken naar omzet- en rendementsontwikkeling en de manier waarop de aansturing is georganiseerd. Elke fase vraagt om een andere manier van aansturing. Levenscyclusmodellen bieden handvaten voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, competenties … [Lees meer...]