Good governance oftewel goed organisatiebestuur is gebaseerd op vier kernfuncties die op elkaar inwerken: besturen, beheersen (control), verantwoorden en toezicht.

U kunt op Cees in ‘t Veld een beroep doen op momenten dat behoefte is aan Focus op verbeteren. Dat kan in de vorm van een éénmalig, bondig en helder advies. Ook een lange horizon is mogelijk. Met plezier neemt hij ook de implementatie van de adviezen voor zijn rekening of vervult hij functies op interim- of projectbasis.

Toekomstgericht denken en besturen als pijler voor risicomanagement

In augustus 2020 verscheen de KPMG-publicatie Zicht op risico’s verscherpen - analyse risicorapportage AEX-fondsen, dat de meest recente jaarrekeningen van 25 AEX-bedrijven onderzocht. Belangrijkste inzichten voor verbetering die KPMG noemt zijn onder meer dat ondernemingen hun risico's te weinig specifiek rapporteren en te veel naar de korte … [Lees meer...]

Sturen op managementinformatie

Managementinformatie is hét stuurwiel voor bestuurders en managers en diegenen die daar toezicht op houden. De ervaring leert dat dit stuurwiel bij veel ondernemingen en not-for-profit organisaties in meerdere of mindere mate gebreken vertoont. Deze position paper beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van management-informatie, schetst … [Lees meer...]