Toekomstgericht denken en besturen als pijler voor risicomanagement

In augustus 2020 verscheen de KPMG-publicatie Zicht op risico’s verscherpen - analyse risicorapportage AEX-fondsen, dat de meest recente jaarrekeningen van 25 AEX-bedrijven onderzocht. Belangrijkste inzichten voor verbetering die KPMG noemt zijn onder meer dat ondernemingen hun risico's te weinig specifiek rapporteren en te veel naar de korte … [Lees meer...]

Risicomanagement

Risicomanagement is zo oud als de mens. De holbewoner deed al aan risicomanagement door ’s nachts het vuur aan te steken in de grot om wilde dieren op afstand te houden. Gedragsverandering speelt bij het invoeren van risicomanagement een belangrijke rol. Dit document beoogt inzicht te geven in wat risicomanagement nu precies is en reikt een … [Lees meer...]