Toekomstgerichter besturen en toezicht houden

Het krachtenveld waarin organisaties opereren verandert voortdurend. Ontwikkelingen op het gebied van globalisering, techniek, arbeid, demografie, sociale media, duurzaamheid en regelgeving zijn ingrijpend, raken elke organisatie en versnellen exponentieel. Daardoor is de mate van aanpassingsvermogen bepalend geworden voor de continuïteit van uw organisatie.

Het is daarom noodzakelijk om toekomstgericht denken en risicomanagement in te bedden in de reguliere planning- en control cyclus van uw organisatie. Hierdoor worden belangrijke ontwikkelingen tijdiger gesignaleerd en is er meer tijd om op ontwikkelingen te reageren. Cees in ’t Veld ondersteunt u op pragmatische wijze bij het ontwikkelen van een bij uw organisatie passende risicomanagementmethode of door het uitvoeren van een risicoscan.

> Toekomstgerichter besturen en toezicht houden